Home

Gelaudie Self defence is ontstaan uit de jarenlange ervaring van de oprichter met als achtergrond: karate, jiu jitsu en kendo. Deze combinatie van gevechtsporten is geïntegreerd in een zeer effectieve praktijkgerichte zelfverdedigingsport. Gebleken is dat met name de combinatietraining van de gevechtstechnieken uit het karate - jiu jitsu niet alleen in theorie maar vooral in de praktijk in nagenoeg elke situatie zeer doeltreffend blijken te zijn.

lessen zelfverdediging Veiligheid agressie en zelfbescherming
Veiligheid heeft de aandacht van de regering en lokale overheden. Mensen die hun deur niet meer uit durven vanwege berichten over agressiviteit, berovingen... het is een trend die ook nog eens wordt aangedikt door de media. De behoefte aan zelfbescherming en de vaak onbevredigende antwoorden op deze berichten uit de dagelijkse praktijk, heeft Gelaudie Self defence doen besluiten om specifieke aandacht te geven aan deze doelgroep.
Gelaudie Self defence biedt een completere vorm van zelfverdediging aan zonder gevaar voor onnodige blessures, waarbij de vorm afgestemd dient te zijn op herkenbare reële praktijksituaties. Bij Gelaudie Self defence staat sportiviteit, respect voor elkaar controle en beheersing hoog in het vaandel.

Niet zelf de agressor worden:
Gelaudie Self defence en Garantenstellung
Garantenstellung is een juridische term waarmee wordt aangeduid dat er een grotere verantwoordelijkheid rust op een persoon met een bijzondere kwaliteit. Deze verantwoordelijkheid werkt onder andere door bij de toepassing van rechtsbeginsels als proportionaliteit en subsidiariteit bij het vaststellen van schuld. Zo moet een vechtsporter als hij op straat wordt aangevallen altijd kiezen voor de minst ingrijpende techniek om zijn tegenstander uit te schakelen. Deze regel wordt door Gelaudie Self defence uitgedragen en iedere leerling van ons weet zich daarnaar te gedragen.

Meer dan zelfverdediging
Gelaudie Self defence onderstreept ook de visie van andere grootmeesters, die meerdere gevechtsvormen en technieken trainen en beheersen om een completere getrainde budoka te worden. Er is niet een stijl maar vele stijlen, met uiteindelijk hetzelfde doel. De ware essentie uit het budo is, dat je altijd voorbereid moet zijn... en er is maar één manier, trainen, trainen en nog eens trainen. Of je nu sterk bent of fysiek minder krachtig is niet van belang, want het echte moment van zelfverdediging vergt immers slechts enkele seconden.
"Zen" en "Budo" een twee-eenheid.
Het Japanse woord budo wordt met twee Chinese karakters geschreven, nl. 'bu' (dapper, krijg, krijgsman) en 'do' (weg, manier, filosofie) Deze uitleg en theorieën mogen heel mooi klinken, maar het overwinnen van de tegenstander is en blijft de eerste regel van budo.

zelfverdedigingscursus Gelaudie Self defence en Budo
Budo is de verzamelnaam van alle bekende gevechtssporten.
De toevoeging Do, Tao betekent letterlijk de weg, of te wel de (lange levens) weg die we moeten gaan om een sterker en daardoor beter mens te worden. Als we deze weg zelf serieus nemen en gaan, dan kunnen we deze ook uitdragen aan anderen. De geestelijke beheersing (Do), vinden we in alle budosporten, Judo, Karatedo, Taekwondo, Hap-Ki-Do, Kendo, Iaido enz. De training van het duellerende spel bezorgt ons de belangrijke vaardigheid in het nu te leven, zonder te blijven torsen aan het verleden. In een gevecht is het verleden een last als men daar bij stilstaat.

Mental coaching
Bij Gelaudie Self defence ligt de nadruk op de 'mentale' en 'fysieke' coaching tijdens de opbouw van de trainingen, waarbij de belangrijkste elementen van het karate en jiu jitsu verwerkt zijn. De leeftijdgrens is vanaf 16 jaar tot... vult u zelf maar in! Naast de gewone reguliere trainingen, geeft Gelaudie Self defence ook specifieke trainingen aan bepaalde doelgroepen waaronder scholieren, docenten, winkeliersverenigingen, verzorgingssector, gemeente, campinghouders, artiesten e.d.

Privé trainingen
Ook bestaat er de mogelijkheid voor privé trainingen, hierbij wordt er intensief gecoacht en begeleid naar het uiteindelijke doel. Informeer naar de voorwaarden.

mail Gelaudie Self defence